Affirmaties, om meteen toe te passen! Met 9 enneagram affirmaties.

Sentivia Affirmaties

Een gemakkelijke methode om onze gedachten, ons zelfbeeld, gezondheid en eigenwaarde positief te beïnvloeden is het gebruiken van affirmaties. Gemakkelijk, omdat het eenvoudig uit te voeren is, voor iedereen toepasbaar, op ieder moment van de dag en kost je een minimum aan tijd. D.m.v. affirmaties kan je direct je onderbewustzijn beïnvloeden of ‘her-programmeren’. Reden genoeg om even door te lezen, zodat je het meteen kunt uitproberen dus!

Een affirmatie is niets anders dan positieve zelfsuggestie. Heb je wel eens voor de spiegel gestaan en “je kan het” of “goed gedaan!” of “wat zie ik er toch goed uit vandaag” geroepen? Zo ja, dan ben eigenlijk al een beetje bekend met affirmeren.

Gedachten veroorzaken gevoelens. Denk je vaak negatief over jezelf? Dan zal het vaak gebeuren dat je je niet goed voelt, negatief, down, teleurgesteld, boos, onzeker, angstig etc.. Maar als je er in slaagt je gedachten te veranderen, zullen ook je gevoelens veranderen. Als je positiever denkt, voel je je positiever, beter en opgewekter. En een gezonde geest gaat hand in hand met een gezond lichaam. Alles wat je jezelf suggereert of wat anderen je suggereren, werkt door in je onderbewustzijn. Let wel, dit geldt dus ook voor negatieve suggesties! Iedere keer als jij jezelf een negatieve suggestie geeft (ik kan het niet, wat ben ik toch dom, …etc) of als een ander dat doet, werkt dat ook door in je onderbewustzijn! Als je bovendien in diepe ontspanning bent, dringen die suggesties nog dieper door in de geest en kunnen voor een bijzondere lange tijd nawerken. Kies er dus vooral voor om jezelf positief te beïnvloeden. En luister bij anderen alleen naar de positieve opmerkingen die ze over je hebben. Hoor je toch negatieve opmerkingen? Ga dan meteen met positieve affirmaties aan de slag, om deze negatieve te overrulen.

Als je een affirmatie gaat kiezen, dan is het belangrijk te kiezen voor een positieve affirmatie, in de ik vorm en in de tegenwoordige tijd. De affirmatie klinkt dus alsof je het al hebt bereikt. “Ik ben gezond” is beter dan ik “ik wil gezond worden”, aangezien het universum of ons onderbewustzijn alles letterlijk neemt en we anders ons hele leven blijven ‘willen’ in plaats van gewoon gezond zijn.

Een paar voorbeelden als suggestie:
• Vanaf vandaag gaat alles elke dag beter
• Ik ben gezond, fit en vitaal
• Ik accepteer mezelf zoals ik ben
• Ik vergeef mijzelf dat…
• Rijkdom komt in alle vormen naar mij toe
• Alles wat ik doe is een succes
• Ik sta in mijn kracht
• Ik houd van mezelf
• Ik verdien het om gezond te zijn

Affirmeren werkt het beste als we diep ontspannen zijn
Even een korte uitleg waarom het werkt, dat hoef je niet te weten om het kunnen, dus je mag dit overslaan 🙂 Een EEG legt hersengolven vast in patronen die wetenschappers in vier typen hebben geclassificeerd. Betagolven hebben de hoogste frequentie en worden met actief denken en doen in verband gebracht. Wanneer we ontspannen of waarnemen dan zenden de hersenen de langzamere ritmische alfa golven uit. Alfagolven treden op als iemand volledig ontspant en daardoor optimaal ontvankelijk is voor signalen van buitenaf. Thetagolven blijken op te treden als de ontspanning zich nog verder verdiept. Het theta-bewustzijns niveau gaat vaak gepaard met droombeelden en blijken het geheugen en de creatieve verbeelding te prikkelen. Deltagolven treden op als we in een diepe slaaptoestand verkeren.

Op alfa niveau worden alle ervaringen, gebeurtenissen en waarnemingen, opgenomen, geregistreerd en bewaard. Dit niveau is een bewustzijnsniveau waar geen twijfel bestaat. Alle positieve en negatieve ervaringen die zijn opgeslagen, worden ervaren als waarheid. Het is dan ook niet zo gek dat op dit niveau als toetssteen van het onderbewuste gezien wordt. In een alfa en thetastaat staan we het meest open voor woorden, beelden en suggestie. Een mengelmoes van een alfa en theta bewustzijnsstaat wordt dan vaak geassocieerd met het ideale klimaat om te visualiseren en te affirmeren.

Optimale werking van affirmaties
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij activiteiten als tai chi en meditatie alfa en theta hersengolven bijzonder actief zijn. Tijdens dit soort activiteiten zijn we wakker, gefocust en actief en toch in een rusttoestand voor lichaam en geest. Mediteren helpt ons dus het ideale klimaat te creëren voor het optimaal benutten van de mogelijkheden van affirmaties!

9 Affirmaties voor de 9 persoonlijkheidstypes van het enneagram:
1 Perfectionist: Ik ben vrolijk en kalm.
2 Helper: Ik ben er trots op dat ik hulp durf te vragen.
3 Winnaar: Ik ben eerlijk tegenover mezelf.
4 Romanticus Ik ben het meest oorspronkelijk als ik in balans ben.
5 Waarnemer: Ik durf en kan mijn kennis en gevoelens delen.
6 Loyalist: Ik ben moedig en blijf reëel.
7 Avonturier: Ik beleef plezier aan dagelijkse dingen.
8 Baas: Ik ben barmhartig en handel daar ook naar.
9 Bemiddelaar: Ik ben energiek en benut mijn krachten.

Wil je gebruikmaken van affirmaties doe dit dan op een moment van de dag dat je je het beste kunt ontspannen. Focus je volledig op de affirmatie die je wil uitspreken. Mediteer je graag? Gebruik dan je affirmatie zowel aan het begin van je meditatie als aan het eind. Hou het simpel en spreek de affirmatie in de ik vorm, in de tegenwoordige tijd en vol overtuiging en langzaam uit. Succes!

Volg Sentivia op Facebook: iedere dag een nieuwe affirmatie!