Wapen je tegen teleurstellingen, 3 tips!

teleurstelling-mc

Ken je dat ook? Dat je je verheugt op een feestje? Dat je met een paar vrienden hebt afgesproken om er naartoe te gaan. En je hebt er ongelofelijk veel zin in! Je ziet het al helemaal voor je. En dan op de dag zelf krijg je een appje van je vrienden. “Sorry, we gaan niet” en daar zit je dan … Helemaal teleurgesteld … Je bent al weken met de voorbereiding van het feestje bezig. Je hebt je outfit bij elkaar geshopt, eigenlijk net wat duurder dan je je kunt veroorloven, maar ja, dat had je ervoor over. Want  het zou zóó leuk gaan worden..!

Dus toch niet.

Je dag en je feest zijn helemaal verpest.

Waarom gebeurt dit nu? En juist met hen is het altijd zo gezellig. Hoe kan dan nu? Nou hoeft het voor jou ook niet meer. Want je had toch een bepaalde verwachting van dit feest en die komt nu zeker niet meer uit. Dus je besluit om ook maar thuis te blijven. Schoenen uit, tv aan en op de bank, zak chips erbij, wat kan jou het schelen …!!!

En dan hoor je achteraf dat het toch zo leuk is geweest. “En waar was jij dan? Wat jammer dat je er niet bij kon zijn!” Zo krijg je er nóg een teleurstelling bovenop ook.

Verwachtingen heeft iedereen. Je kunnen verheugen op iets ook. Maar waar zijn die verwachtingen op gebaseerd? Hoe kun je weten hoe iets gaat verlopen? Natuurlijk kun je dat niet. Je hebt geen idee. Maar je verwacht wel iets. Dat heeft vaak te maken met een eerdere ervaring. Omdat de vorige keer op een bepaalde, vooral positieve, prettige manier verliep, hoop je dat dat nu ook zo zal gebeuren. Maar verwachtingen kunnen je danig in de weg zitten. De kans is namelijk heel erg groot dat situaties NIET twee keer hetzelfde verlopen en dat er iets anders gebeurt. Omdat situaties NOOIT twee keer precies hetzelfde zijn. Omdat er andere mensen zijn, omdat men zich anders voelt en zich daarom anders gedraagt, omdat de omstandigheden anders zijn, etc. Verwachtingen zijn vooral vervelend als ze niet uitkomen. En meestal komen ze niet uit. Dus heb je verwachtingen, dan is de kans groot dat je wordt teleurgesteld.

Andere mensen hebben ook verwachtingen. Heb je daar al eens bij stil gestaan? Dat je moeder bepaalde verwachtingen van jou heeft? Van je gedrag, van de keuzes die je maakt, van de kleding die je draagt, van je diploma dat je natuurlijk gaat halen. Maar zijn die verwachtingen terecht? Je hebt toch zeker zelf de zeggenschap over je eigen gedrag en keuzes? Je hoeft toch niet aan de verwachtingen van een ander te voldoen? Nee natuurlijk niet. Maar waarom heb jij dan wel verwachtingen over anderen of over situaties of feestjes?

In relaties zijn die verwachtingen soms ook zo’n issue. Wij vrouwen zijn daar heel goed in! Iets op de trap leggen en dan verwachten dat je partner of je kinderen begrijpen dat dat dus naar boven moet en in de daarvoor bestemde kast hoort. Komt die verwachting wel eens uit? Of dat je partner gaat stofzuigen en dat jij dan verwacht dat hij dat op precies dezelfde manier doet als jij. Want dat is de enige juiste natuurlijk. Of niet? Zou er misschien nog een andere manier zijn? En waarom zou dat niet de juiste manier kunnen zijn? Natuurlijk heeft iedereen recht op zijn eigen verwachtingen. Maar een verwachting is een vertekening van de werkelijkheid. Het is namelijk jouw eigen versie van de toekomst.

De kunst is om je verwachtingen bij te stellen als omstandigheden anders blijken te zijn. Je daarvoor openstellen. Dus je niet strikt vasthouden aan jouw eigen versie van de toekomst. Maar hoe doe je dat? Drie tips:

  1. Ben je teleurgesteld in iemand? Vraag je dan eens af of deze teleurstelling te maken heeft met een verwachting van jou, die misschien niet zo reëel was. Een verwachting die door de ander niet waargemaakt kán worden, omdat het de verwachting is van jou en niet die van de ander. Omdat jij bepaalde ervaringen hebt die de ander niet heeft. Of bepaalde normen en waarden. Vraag je dus oprecht af wat de ander zelf voor verwachting had. Die versie van de toekomst heeft net zoveel waarde als die van jou.
  1. Iedereen kijkt op zijn eigen manier naar de werkelijkheid. Hoe je dat doet hangt af van jouw eigen patroon. Als je dat patroon kent, kun je het ook doorbreken. En kun je anders naar de werkelijkheid kijken en naar je eigen verwachtingen. Een goed hulpmiddel daarvoor zijn de persoonlijkheidstypes van het enneagram. Kijk maar eens hier of kom naar de training op 8 december! Welk patroon herken je? Dat van de perfectionist, die verwacht dat anderen zich aan dezelfde normen en waarden houden als hij zelf? Of het patroon van de helper, die verwacht dat anderen haar accepteren en haar ook helpen als zij zelf ook eens hulp nodig heeft? Als je weet wat je van anderen verwacht, kun je je beter behoeden voor teleurstellingen daarin.
  1. Het beste is natuurlijk om helemaal niets van anderen te verwachten. Daar heb je toch geen invloed op. Heb alleen verwachtingen van jezelf en leg de lat daarbij op een realistische hoogte.